بررسی اثربخشی هزینه و امنیت فناوری های ونت برای بهبود آینده

بررسی اثربخشی هزینه و امنیت فناوری های ونت برای بهبود آینده

A Study on Cost Effectiveness and Security of VANET Technologies for Future Enhancement

مقاله انگلیسی ۸ صفحه PDF ترجمه فارسی ۱۳ صفحه word

چکیده
سامانه حمل و نقل هوشمند (ITS) یک برنامه کاربردی پیشرفته است که خدمات فعال وب را برای سیستم ترافیک و حمل و نقل فراهم می کند و به یک سیستم شبکه ترافیک هماهنگ و امن منجر می شود. ITS استفاده بسیار موثر در ونت دارد (شبکه موردی خودرویی) ، که به صورت خود به خود از شبکه های بی سیم وسایل نقلیه جهت تبادل اطلاعات بین آنها ایجاد می شود، تا حمل و نقل و مدیریت ترافیک بهبود یافته و کاربران مختلف در مورد جاده به اندازه آگاه گرداند و در جاده با استفاده از شبکه های حمل و نقل، تصمیمات امن تر و دقیق تری بگیرد. آن به عنوان فناوری به طور گسترده ای استفاده می شود، بدلیل نیاز بالا برای یک تکنولوژی کم هزینه، ونت با امنیت بالا و کیفیت خدمات وجود دارد. برای تحولات بیشتر، تجزیه و تحلیل کامل در فناوری های موجود، ضروری است تا یک نمای نزدیک از سناریوی فعلی بدست آید. نتیجه این مطالعه می تواند درها را برای یک تکنولوژی بهتر برای آینده VANET ها باز کند. در این مقاله، بررسی چند فناوری موجود مانند  CROWN، ابر خودرویی و VANET-Cloud و مقایسه آنها انجام می گیرد.

کلمات کلیدی: ونت, ITS, CROWN, ابر خودرویی,VANET-Cloud

Abstract
Intelligent Transport System (ITS) is an advanced application which provides web enabled services for traffic and transport system, which results in a safer, coordinated traffic network system. ITS is very effectively used in VANET (Vehicular Ad-hoc Network), which is a spontaneous creation of wireless network of vehicles for exchanging information between them, for improved transport and traffic management and to enable various users to be sufficiently informed about the road and make safer and smarter decisions on road by using transport networks. As the technology has to be used widely, there is a high need for a low cost VANET technology with high security and Quality of Service. To go for any further developments, a thorough analysis on the available technologies is essential to get a closer view on the current scenario. The result of this study can open doors for a better technology for future VANETs. This paper considers a few existing technologies such as CROWN, Vehicular Cloud and VANET-Cloud and a
comparison on these is carried out.

Keywords:VANET,ITS, CROWN,Vehicular Cloud,VANET-Cloud

.

.

120,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *