نوعی از پایگاه‌داده‌های NoSQL و مقایسه آن با پایگاه ‌داده رابطه‌ای

نوعی از پایگاه‌داده‌های NoSQL و مقایسه آن با پایگاه ‌داده رابطه‌ای

Type of NOSQL Databases and its Comparison with Relational Databases

مقاله انگلیسی ۴ صفحه PDF ترجمه فارسی ۸ صفحه Word

چکیده:

پایگاه ‌داده‌های NoSQL (معمولا توسط توسعه‌ دهندگان با عنوان “نه ‌تنها پایگاه ‌داده‌ی SQL” به‌ جای “هیچ SQL” تفسیر می‌شود) در حال ‌حاضر به‌ طور گسترده برای جایگزینی پایگاه ‌داده‌های رابطه‌ای استفاده می‌شوند. همان ‌گونه که نام آن بیان می‌کند، به ‌طور کامل جایگزین SQL نشده است، اما همان ‌گونه که وجود دارند می‌توانند تعریف شوند. در این مقاله در مورد مدل داده‌های NoSQL، انواع ذخیره ‌سازی داده‌های NoSQL، خصوصیات و ویژگی‌های هر یک از ذخیره ‌سازی داده، زبان پرس‌ و جوی مورد استفاده در طراحی NoSQL، مزایا و معایب NoSQL نسبت به RDBMS و چشم ‌انداز آینده NoSQL بحث خواهیم کرد.
واژه‌های عمومی: NoSQL, پایگاه ‌داده‌های رابطه‌ای, ذخیره‌ سازی داده
کلیدواژه‌ها: ACID, خواص BASE, قضیه  CAP ,DBaaS, مقیاس ‌پذیری

 

ABSTRACT: NOSQL databases (commonly interpreted by developers as „not only SQL databases‟ and not „no SQL‟) is an emerging alternative to the most widely used relational databases. As the name suggests, it does not completely replace SQL but compliments it in such a way that they can co-exist. In this paper we will be discussing the NOSQL data model, types of NOSQL data stores, characteristics and features of each data store, query languages used in NOSQL, advantages and disadvantages of NOSQL over RDBMS and the future prospects of NOSQL.
General terms: NOSQL, relational databases, data stores
Keywords: ACID, BASE properties, CAP theorem, DBaaS, scalability

 

40,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *