به سوی شهرهای هوشمند بشری: اینترنت اشیاء برای افراد دچار اختلال حسی

به سوی شهرهای هوشمند بشری: اینترنت اشیاء برای افراد دچار اختلال حسی

Towards Human Smart Cities: Internet of Things for sensory impaired individuals

مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه PDF ترجمه فارسی ۲۳ صفحه word

چکیده
شهرها مکان هایی هستند که در آن بزرگترین تغییرات تکنولوژیکی در طول چند دهه بعدی برگزار خواهد شد. چند سال بعد، سرمایه گذاری های مهمی برای تشریح و اجرای راه حل های شهری تعیین خواهد گردید. با این حال، افراد معلول حسی هنوز هم باید بر مشکل استقلال در مناطق شهری غلبه کنند. استقلال، وجود شرایط مناسب برای جابجایی کامل نسبت به مقصد مورد نظر را فرض می کند. این به روند برنامه ریزی ساختمان، پیاده رو و علامت دهی، در میان دیگران بسیار مرتبط است و توسط اقدامات قانونی حمایت شده و دسترسی به آن ارتقا یافته است. با این حال، باید با چندین مانع و فقدان اطلاعاتی در مناطق شهری مواجه شده باشد. در این مقاله، ویژگی های یک کمک سفر قبلا طراحی شده است، که بر اساس اینترنت چیزها-IOT افزایش یافت. این رویکرد هدفی را با توجه به مناسبترین دستگاه جهت محتوای شهرهای هوشمند دارد. برای این منظور، معماری ترکیب دو بازخورد لمسی (لمسی و شنوایی)، کسب اطلاعات مربوطه از محیط، طراحی شده است. ارزیابی کمی و کیفی به دست آمده از آزمون های تجربی نتایج رضایت بخشی را نشان می دهند.

کلمات کلیدی: افراد دچار اختلال بصری, اینترنت اشیاء, شهر هوشمند بشری, شمول اجتماعی, دسترسی

.

.

170,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *