الگوریتم موقعیت ­یابی داخلی سه بعدی مبتنی بر قدرت تفاضلی سیگنال دریافتی در WiFi

الگوریتم موقعیت ­یابی داخلی سه بعدی مبتنی بر قدرت تفاضلی سیگنال دریافتی در WiFi

مقاله انگلیسی ۹ صفحه PDF مقاله فارسی ۹ صفحه WORD

 

چکیده:

برای حل این مشکل که استفاده از ا لگوریتم موقعیت­یابی صرفاً مبتنی بر  قدرت سیگنال دریافتی (RSS) در تکنولوژی WiFi دقت موقعیت­یابی کمتری به دلیل تاثیر ویژگی­های کانال وایرلس بر تضعیف سیگنال دارد، از طریق این تحلیل که دو مسیر پخش مشابه تداخل مشابهی دارند یک الگوریتم موقعیت­یابی داخلی سه بعدی را پیشنهاد کردیم که بر پایه قدرت تفاضلی سیگنال دریافتی (DRSS) است. این الگوریتم خطای موقعیت­یابی بزرگ ناشی از تداخل زمان متغیر را کاهش می­دهد و مستقیماً از مقادیر متغیر سیگنال دریافتی پارازیتی استفاده می­کند. در ضمن، از مدل تضعیف سیگنال وایرلس با یک پارامتر عامل محیطی زمان- متغیر نیز استفاده می­­شود.

برای حل این مشکل که مدل قادر به تشریح درست تغییرات آنی تضعیف سیگنال نیست، استفاده از روش تخمین و اصلاح پارامترها با برآورد حداقل مربعات و میانگین­گیری پیشنهاد شده است. نتایج تست محیطی نشان می­دهند این روش نه تنها مدل دقیق­تری بدست می­دهد بلکه در محیط چند تداخلی سه بعدی از دقت موقعیت­یابی بالاتری برخوردار است.

 

An Indoor Three-Dimensional Positioning Algorithm Based on Difference Received Signal Strength in WiFi

Abstract To further solve the problem that using the positioning algorithm directly based on received signal strength (RSS) in WiFi technology has lower positioning accuracy because the characteristics of the wireless channel affect the signal attenuation largely and randomly, an indoor three-dimensional positioning algorithm based on difference received signal strength (DRSS) is proposed through the analysis that two close propagation paths have similar interference. It can reduce the large positioning error caused by time-varying interference and directly use the fluctuant values of the interfered received signal. Meanwhile, the wireless signal attenuation model with a parameter of time-varying environment factor is used. A method of real-timely estimating and modifying the parameters by least square estimation (LS) and the way of average is proposed to solve the problem that the model cannot describe the real-time changes of signal attenuation accurately. The environmental test results show that this method not only can obtain a more accurate model but also has higher positioning accuracy in three-dimensional multi-interference environment.

.

.

95,000 ریال – خرید

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *