برنامه ریزی منابع سازمانی: مدیریت فرآیند پیاده سازی

مقاله برنامه ریزی منابع سازمانی: مدیریت فرآیند پیاده سازی Enterprise resource planning: Managing the implementation process مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه PDF ترجمه فارسی ۲۴ صفحه Word چکیده در طول چند سال گذشته، هزاران شرکت در سراسر جهان سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP)  را به اجرا گذاشتند. پیاده سازی یک —> ادامه مطلب