آموزش کامل دستور IPCONFIG وARP

آموزش کامل دستور IPCONFIG وARP   برای استفاده از دستور ipconfig و ARP باید وارد محیط CMD شوید. با استفاده از فرمان ipconfig می توانید تنظیمات IP مربوط به کارت های شبکه خود را مشاهده کنید و در آن ها تغییراتی ایجاد کنید. Ipconfig /All دستور Ipconfig /renew و دستور —> ادامه مطلب