اینترنت اشیا در عصر ۵G: توانمندسازان، معماری و مدلهای تجاری

اینترنت اشیا در عصر ۵G: توانمندسازان، معماری و مدلهای تجاری Internet of Things in the 5G Era: Enablers, Architecture and Business Models مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه PDF ترجمه فارسی ۳۱ صفحه Word چکیده الگوی IoT متعهد می شود تا روش زندگی و کار ما را بوسیله موهبت های بسیار با —> ادامه مطلب

تخصیص کانال آگاهی از QoS برای ساختمان های هوشمند دارای IoT در سیستم های ۵G

تخصیص کانال آگاهی از QoS برای ساختمان های هوشمند دارای IoT در سیستم های ۵G QoS-aware Channel Assignment for IoT-enabled Smart Building in 5G Systems مقاله انگلیسی ۵ صفحه PDF ترجمه فارسی ۸ صفحه Word چکیده: انتظار می رود سیستم های ۵G کلید توانمند سازی برای فراهم ساختن برنامه ها —> ادامه مطلب

میان افزار برای اینترنت اشیا: تحقیق

میان افزار برای اینترنت اشیا: تحقیق Middleware for Internet of Things: A Survey مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه PDF ترجمه فارسی ۶۴ صفحه فارسی   چکیده: اینترنت اشیاء (IOT) آینده ­ای را پیش­ بینی می­ کند، که درآن چیزها یا اشیاء دیجیتالی و فیزیکی (برای مثال، گوشی­های هوشمند، TVs، ماشین­ها) را —> ادامه مطلب

به سوی شهرهای هوشمند بشری: اینترنت اشیاء برای افراد دچار اختلال حسی

به سوی شهرهای هوشمند بشری: اینترنت اشیاء برای افراد دچار اختلال حسی Towards Human Smart Cities: Internet of Things for sensory impaired individuals مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه PDF ترجمه فارسی ۲۳ صفحه word چکیده شهرها مکان هایی هستند که در آن بزرگترین تغییرات تکنولوژیکی در طول چند دهه بعدی برگزار —> ادامه مطلب