دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۲nd International Conference on Innovation in Science and Technology سنگاپور – ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۵ کمیته اجرایی، دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری با فراخوان ملی و بین المللی خود قصد دارد —> ادامه مطلب

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی ۲nd International Conference on Innovation in Science and Technology ۲۵ آذر ۱۳۹۵ / سنگاپور – ۱۵ December 2016 / SINGAPORE درباره کنفرانس به رغم اهمیت روز افزون نقش اطلاع رسانی نتایج پژوهش های دانشگاهی و سازمانی در چرخه تولید دانش، هدف —> ادامه مطلب