ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی،علوم و تکنولوژی

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی،علوم و تکنولوژی ۶TH International Conference on Research in Engineering,science and Technology ۱۲ خرداد ۹۶ لندن-انگلیس, JUNE 02-2017 London-UK مزایای کنفرانس: پژوهشگران گرامی با ثبت نام و شرکت در این کنفرانس علاوه بر ارتقاء سطح دانش خویش و به اشتراک قراردادن یافته های علمی خود ازویژگی —> ادامه مطلب