بررسی و تحلیل اثرات گردشگری اکوتوریسم و موزه ها بر مناطق کمتر توسعه یافته ، شهری

عنوان مقاله: بررسی و تحلیل اثرات گردشگری اکوتوریسم و موزه ها بر مناطق کمتر توسعه یافته ، شهری ( مطالعه موردی: دریاچه عینک شهر رشت، استان گیلان٭) منتشر شده در کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: سعید حسن پورلمر – کارشناس ارشد —> ادامه مطلب