مطالعه رویدادی واکنش بازار سهام به گزارش حسابرسی مشروط

عنوان مقاله: مطالعه رویدادی واکنش بازار سهام به گزارش حسابرسی مشروط (نمونه موردی بورس اوراق بهادار تهران) منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: مدینه پیرالو – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه پیام نور قشم، گروه حسابداری، قشم ، ایران حسین مردانی —> ادامه مطلب