گرادیان نزولی آگاه از پیشنهاد (پیشنهاد مناقصه) برای آموزش بی طرفانه با داده های سانسور شده در تبلیغات نمایشی

گرادیان نزولی آگاه از پیشنهاد (پیشنهاد مناقصه) برای آموزش بی طرفانه با داده های سانسور شده در تبلیغات نمایشی Bid-aware Gradient Descent for Unbiased Learning with Censored Data in Display Advertising مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه PDF ترجمه فارسی ۳۰ صفحه فارسی   چکیده در تبلیغات نمایشی زمان واقعی، اسلات­های آگهی —> ادامه مطلب