ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، علوم مهندسی و هنر

ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، علوم مهندسی و هنر پس از برگزاري موفقيت آميز پنج دوره از کنفرانس های بین المللی در دانشگاه دولتی شچچین لهستان، دانشگاه گیلان (ایران)، دانشگاه دولتی بارسلونا اسپانیا، منطقه آزاد انزلی، ششمین کنفرانس بین المللی تحت عنوان«ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، علوم مهندسی —> ادامه مطلب