بررسی طیفی گزارش حسابرسی مشروط در به موقع بودن ارائه صورتهای مالی نمونه موردی بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی طیفی گزارش حسابرسی مشروط در به موقع بودن ارائه صورتهای مالی نمونه موردی بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: گلناز منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد، ذیحساب دانشگاه پیام نور نورآباد ممسنی، ممسنی —> ادامه مطلب