بررسی ارتباط بین کیفیت سود و نسبت اهرمی با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی ارتباط بین کیفیت سود و نسبت اهرمی با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده در کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: محمدرضا اکبری بدرآباد – کارشناس ارشد حسابداری؛زاهدان مهدی ایرانی – —> ادامه مطلب

بررسی رابطه بین کیفیت سود و ساختار مالکیت نهادی در شرکت های پذیرفته شده

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین کیفیت سود و ساختار مالکیت نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: فرهاد فلاح نژاد – عضو هیات علمی گروه حسابداری ،واحد هشتگرد ، —> ادامه مطلب