تاثیرگذاری تبادل دانش ضمنی بر موفقیت بازاریابی در شرکت های تولیدی

عنوان مقاله: تاثیرگذاری تبادل دانش ضمنی بر موفقیت بازاریابی در شرکت های تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی استان گیلان منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: معصومه شیرین پور – کارشناس ارشد اقتصاد پرویز حاجی آقاجانی مقتدر – کارشناس —> ادامه مطلب