بیستمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

بیستمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان ۲۰th Meeting on Research in Astronomy at IASBS, 21- 22 Ordibehesht, 1396 (۱۱-۱۲ May 2017) Zanjan – Iran  دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان در نظر دارد بیستمین گردهمایی پژوهشی نجوم و اخترفیزیک را به منظور ارائه —> ادامه مطلب