دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع استانبول ترکیه

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع استانبول ترکیه با عنايت به جدید بودن موضوع، گستردگي زمينه‌هاي علمي و نياز روزافزون به تبادل نظر و گسترش انديشه‌هاي نو در زمينه‌هاي علوم مدیریت و مهندسی صنایع، سعي براین است تا با برگزاري این کنفرانس بر تعالي هرچه بيشتر دستاورهای علمي —> ادامه مطلب

کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21

کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21   کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 با هدف ارائه و معرفی آخرین تجربیات و دستاوردهای پژوهشی و کاربردی در زمینه های مختلف مدیریت و مهندسی صنایع ، تبادل اطلاعات بین اساتید دانشگاهی و مدیران سازمان ها و صنایع کشور، ارائه آخرین —> ادامه مطلب