اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی

اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی برگزاری نشست ها و همایش های دانش محور، ضمن ایجاد بستری جهت اطلاع پژوهشگران و نخبگان از جدیدترین یافته های علمی سبب اغنای روحیه جستجوگری، اعتلای فرهنگ پژوهش، شناسایی معضلات و تنگناها و ارائه راه حل به منظور رفع آنها —> ادامه مطلب

کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی دبی

کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی دبی   ظهور سازمان‎های اجتماعی وگسترش روزافزون آن‎ها یکی از خصیصه‎های بارز تمدن بشری است و به این ترتیب و با توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگی‎ها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمان —> ادامه مطلب

کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21

کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21   کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21 با هدف ارائه و معرفی آخرین تجربیات و دستاوردهای پژوهشی و کاربردی در زمینه های مختلف مدیریت و مهندسی صنایع ، تبادل اطلاعات بین اساتید دانشگاهی و مدیران سازمان ها و صنایع کشور، ارائه آخرین —> ادامه مطلب

سومین کنفرانس مدیریت، اقتصاد و حسابداری

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری 25 اسفند 1394 ترکیه   با هدف گسترش مرزهای دانش و تبادل نظر علمی كاربردی در زمینه های مختلف مدیریت، اقتصاد و حسابداری در راستای تقویت ارتباط بین محققین، دانشجویان و اساتید  بین المللی در سومین کنفرانس بین المللی —> ادامه مطلب