کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی

کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی International Conference on Management & Social Science  امارات_دبی UAE_DUBAI درباره کنفرانس: ظهور سازمان‎های اجتماعی وگسترش روزافزون آن‎ها یکی از خصیصه‎های بارز تمدن بشری است و به این ترتیب و با توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگی‎ها و نیازهای خاص هر —> ادامه مطلب