دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار با مشارکت دانشگاه لوتران کالیفرنیا (رشت, ۱۳ شهربور ۹۵)   برگزاری نشست ها و همایش های دانش محور، ضمن ایجاد بستری جهت اطلاع پژوهشگران و نخبگان از جدیدترین یافته های علمی سبب اغنای روحیه جستجوگری، اعتلای فرهنگ پژوهش، —> ادامه مطلب