چهارمین کنفرانس مهندسی،علوم و تکنولوژی-چهارمین کنفرانس مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی،علوم و تکنولوژی و چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی ۱۶ شهریور ۹۵ آتن – یونان درباره کنفرانس: در دنیای امروز، دانایی یکی از محور‌ها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار می‌رود. سنجش سطح —> ادامه مطلب