کنفرانس رایگان بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع

کنفرانس رایگان بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع چاپ مقالات پذیرش شده کنفرانس در مجلات ISC و ISI مهلت ارسال مقالات   94/12/20 زمان برگزاری کنفرانس94/12/27 با توجه به اهمیت علم و فن آوری در جهان امروز، نیاز به کار علمی در ابعاد مختلف آن در سطح —> ادامه مطلب