شبکه های حسگر بی سیم برای بررسی شرایط آب و هوایی گلخانه و ارزیابی شرایط گیاه

ترجمه مقاله ۲۰۱۶ شبکه های حسگر بی سیم برای بررسی شرایط آب و هوایی گلخانه و ارزیابی شرایط گیاه Wireless sensor networks for greenhouse climate and plant condition assessment مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه PDF ترجمه فارسی ۲۰ صفحه Word چکیده: اندازه گیری های زیست محیطی توزیع شده در سطح گیاهان —> ادامه مطلب