مدیریت تفکر استراتژیک در سازمان ها

مدیریت تفکر استراتژیک در سازمان ها (با بررسی موانع تفکر استراتژیک در سازمان ها)  ۱۶ صفحه فایل PDF چکیده مقاله: مبحث مدیریت تفکر استراتژیک یکی از مباحث نو ظهور در مدیریت است که به شدت مورد اقبال وتوجه دانشمندان علم سازمان و مدیریت واقع شده است. تفکر استراتژیک مدیر را —> ادامه مطلب