سمینار وقف و انواع آن در ایران

سمینار وقف و انواع آن در ایران ۳۸ صفحه فایل Word  چکیده وقف سنتی کهن و ایرانی است که که مسلمانان پس از تسخیر ایران با آن آشنا شدند. در زبان پهلوی واژه‌های اَشوداد، اَهُلوُداد و روانیگان کم و بیش چنین کاربردی دارند. وقف به معنای هدیه ابدی برای خدمت —> ادامه مطلب

تحلیل ماده ۵۲ قانون مدنی :تحلیل حقوقی حق انتفاع

سمینار تحلیل ماده ۵۲ قانون مدنی :تحلیل حقوقی حق انتفاع ۶۲ صفحه فایل WORD چکیده : حق انتفاع که یکی از حقوق عینی نسبت به اموال است تاکنون به‌طور مستقل مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است و نویسندگان تنها در بررسی قانون مدنی در بحث از مواد مربوط به —> ادامه مطلب