تاثیر فارسی بر زبان و ادبیات عرب

تاثیر فارسی بر زبان و ادبیات عرب ۱۴ صفحه فایل PDF مقدمه: نظر به اینکه زبان عربی جزو ۱۰ زبان مهم کنونی دنیا است و ۲۰۰ میلیون متکلم و یک میلیارد مسلمان کم و بیش با ان آشنایی دارند در این بخش به تاثیر زبان فارسی بر عربی می پردازیم —> ادامه مطلب