اینترنت اشیا در عصر ۵G: توانمندسازان، معماری و مدلهای تجاری

اینترنت اشیا در عصر ۵G: توانمندسازان، معماری و مدلهای تجاری Internet of Things in the 5G Era: Enablers, Architecture and Business Models مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه PDF ترجمه فارسی ۳۱ صفحه Word چکیده الگوی IoT متعهد می شود تا روش زندگی و کار ما را بوسیله موهبت های بسیار با —> ادامه مطلب