چالش های توسعه مدل محور و راه حل ها

مقاله چالش های توسعه مدل محور و راه حل ها (تجارب مدلسازی دامنه خاص در صنعت) Model-Driven Development Challenges and Solutions Experiences with Domain-Specific Modelling in Industry مقاله انگلیسی ۹ صفحه PDF ترجمه فارسی ۲۱ صفحه Word چکیده: توسعه مدل -محور با بهترین موفقیت زمانی که مدل سازی مبتنی بر —> ادامه مطلب