آنالیز پروتکل های مسیریابی شبکه های موردی در محیط های امن

سمینار آنالیز پروتکل های مسیریابی شبکه های موردی در محیط های امن Analysis of Routing Protocols for Ad-hoc Networks in Safe Environment ۳۳صفحه فایل  Word و ۵۴ صفحه فایل Power Point چکیده : شبکه های Ad_hoc  شبکه هایی هستند که فوراً و بدون نیاز به شی یا امکانات خاصی ایجاد —> ادامه مطلب