بررسی نقش محیط و رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانها

عنوان مقاله: بررسی نقش محیط و رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانها منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴  مشخصات نویسندگان مقاله: زهرا رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه اعظم رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، —> ادامه مطلب