کتاب آموزشی Matlab – محاسبات عددی

کتاب آموزشی Matlab – محاسبات عددی ۱۱۷ صفحه فایل PDF مقدمه : نرم افزارل متلب یک نرم فزار قوی برای عملیات محاسباتی است. این برنامه شامل محیط های برنامه نویسی و روشهای متعدد محاسبات می باشد. از MATLAB در زمینهایی مانند محاسبات علمی پیشرفته، مدل کردن، شبیه سازی، نمونه سازی —> ادامه مطلب