بررسی معماری سرویس گرا

پایان نامه بررسی معماری سرویس گرا Service oriented Architecture ۱۱۱ صفحه فایل WORD و PDF چکیده: یک معماری سرویس گرا اساساً یک مجموعه از سرویس ها است که این سرویس ها با هم ارتباط و تعامل دارند. این ارتباط می تواند به صورت ارتباط از طریق پیغام باشد یا اینکه —> ادامه مطلب