نگاشت ساختار سند پایگاه داده MongoDB به شمای XML

پایان نامه نگاشت ساختار سند پایگاه داده MongoDB به شمای XML Mapping MongoDB DataBase Document Structure to XML Schema ۱۴۱ صفحه فایل PDF قابل ویرایش چکیده: با رشد سریع اینترنت و ورود فناوری به جنبه های مختلف زندگی بشر، حجم داده هایی که نیاز به ذخیره سازی و انتقال دارند، —> ادامه مطلب