جایگاه و مجازات کیفری توهین در حقوق کیفری ایران

مقاله جایگاه و مجازات کیفری توهین در حقوق کیفری ایران ۲۴ صفحه فایل Word چکیده در لغت به معنی «سست گردانیدن» و در اصطلاح حقوقی عبارت از نسبت دادن هر فعل یا ترک فعلی که عرفاً‌ مخالف حیثیت و احترام طرف تلقی شود. عنوان توهین مفهوم کلی است و شامل —> ادامه مطلب