آموزه‌های اخلاقی در مثنویی های عطار نیشابوری

پایان نامه آموزه‌های اخلاقی در مثنویی های عطار نیشابوری ۲۳۳ صفحه فایل word چکیده: فضایل اخلاقی که درون مایه مکتب عرفان است وعارف را با حقیقت ومبدأ وجودآشنا می سازد،در مثنوی های عطاربه کَرّات بیان شده است.و به باور این شاعرگرانقدر، اگرانسان به تصفیه ی نفس وتزکیه ی روح بپردازد، —> ادامه مطلب