ایفای دین از جانب غیر مدیون

سمينار رشته حقوق خصوصي ایفای دین از جانب غیر مدیون چکیده ایفای دیون از جانب اشخاص ثالث، پدیده‌ای است که در عالم حقوق و روابط مالی اشخاص با یکدیگر، به وفور اتفاق می‌افتد. ثالث گاهی در انجام تعهد، هیچ مسئولیت قانونی و شرعی برای انجام تعهد از جانب متعهد ندارد —> ادامه مطلب