سومین کنفرانس مدیریت، اقتصاد و حسابداری

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری 25 اسفند 1394 ترکیه   با هدف گسترش مرزهای دانش و تبادل نظر علمی كاربردی در زمینه های مختلف مدیریت، اقتصاد و حسابداری در راستای تقویت ارتباط بین محققین، دانشجویان و اساتید  بین المللی در سومین کنفرانس بین المللی —> ادامه مطلب