بررسی موانع و مشکلات مالیات ستانی از عملیات پیمانکاری

عنوان مقاله: بررسی موانع و مشکلات مالیات ستانی از عملیات پیمانکاری (مطالعه موردی: استان گلستان) منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴   مشخصات نویسندگان مقاله: محمد نوروزی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور،ایران —> ادامه مطلب

بررسی شکاف بین استهلاک حسابداری و ذخیره سرمایهای مالیات

عنوان مقاله: بررسی شکاف بین استهلاک حسابداری و ذخیره سرمایهای مالیات منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴ مشخصات نویسندگان مقاله: سینا خردیار – عضو هیئت علمی و استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران شعیب رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد —> ادامه مطلب

بررسی تأثیر مشتری مداری و فروش مداری از طریق خلق ارزش و توسعه ارتباطات بررضایتمندی مشتریان

عنوان مقاله: بررسی تأثیر مشتری مداری و فروش مداری از طریق خلق ارزش و توسعه ارتباطات بررضایتمندی مشتریان منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴  مشخصات نویسندگان مقاله: حلیم بردی قره جه – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، گروه مدیریت، علی —> ادامه مطلب