تحلیل ماده ۵۲ قانون مدنی :تحلیل حقوقی حق انتفاع

سمینار تحلیل ماده ۵۲ قانون مدنی :تحلیل حقوقی حق انتفاع ۶۲ صفحه فایل WORD چکیده : حق انتفاع که یکی از حقوق عینی نسبت به اموال است تاکنون به‌طور مستقل مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است و نویسندگان تنها در بررسی قانون مدنی در بحث از مواد مربوط به —> ادامه مطلب