آموزش ساخت فلش مالتی بوت

آموزش ساخت فلش مالتی بوت   شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که یکی از دوستان یا آشنایان شما که هیچ سر رشته ای از کامپیوتر ندارد از شما می خواهد که کامپیوتر او را نجات دهید ! کامپیوتر او داری این مشخصات است : 1-     کامپیوتر او حاوی اطلاعات —> ادامه مطلب