پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در  علوم و تکنولوژی لندن – انگلستان ۲۵ آبان ماه ۹۵ ۵th International Conference on Research in Science & Technology London – ENGLAND / 15th November 2016 درباره کنفرانس: با توجه به اهمیت علم و فن آوری در جهان امروز، نیاز به کار علمی در —> ادامه مطلب