فرزندخواندگی: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

پایان نامه فرزندخواندگی: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه پایان نامه حقوق ۱۰۱ صفحه فایل Word چکیده فرزند‌خواندگی در فقه اسلامی مورد قبول واقع نشده حال آنکه در مواد ۲۰ و ۲۱ کنوانسیون حقوق کودک به فرزندخواندگی پرداخته شده و از کشورهایی که سیستم فرزند‌خواندگی‌ را به —> ادامه مطلب