عوامل موثر بر تبلیغات در مالزی از دیدگاه اسلام: مورد دولت کداه

مقاله عوامل موثر بر تبلیغات در مالزی از دیدگاه اسلام: مورد دولت کداه Factors Influencing Advertising in Malaysia from an Islamic Perspective: Case of Kedah State مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه PDF ترجمه فارسی ۲۵ صفحه Word چکیده: در بسیاری از موارد، هزینه های ترویج کسب و کار ممکن است هزینه —> ادامه مطلب