فرزندخواندگی: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

پایان نامه فرزندخواندگی: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه پایان نامه حقوق ۱۰۱ صفحه فایل Word چکیده فرزند‌خواندگی در فقه اسلامی مورد قبول واقع نشده حال آنکه در مواد ۲۰ و ۲۱ کنوانسیون حقوق کودک به فرزندخواندگی پرداخته شده و از کشورهایی که سیستم فرزند‌خواندگی‌ را به —> ادامه مطلب

بررسي حقوق و تكاليف والدين در قبال فرزندان از ديدگاه قانون مدني ايران و فرانسه

بررسي حقوق و تكاليف والدين در قبال فرزندان از ديدگاه قانون مدني ايران و فرانسه   41 صفحه فایل Word چكيده حضانت نگهداري و تربيت طفل است به گونه اي كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به نيازمنديهاي حال و آينده او، و وضع و موقعيت والدين طفل —> ادامه مطلب