دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری ۲nd International Conference on Innovation in Science and Technology سنگاپور – ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۵ کمیته اجرایی، دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری با فراخوان ملی و بین المللی خود قصد دارد —> ادامه مطلب