سمینار عقد عاریه

سمینار عقد عاریه Borrowing Loan ۴۲ صفحه فایل WORD چکیده عاریه در لغت به معنای چیزی که کسی برای انتفاع موقت از دیگری بگیرد و بعد پس بدهد و نیز به معنی آن چه که گرفته به شرط برگرداندن، است. در اصطلاح همان­طور که در ماده ۶۳۵ قانون مدنی آمده —> ادامه مطلب

تحلیل ماده ۵۲ قانون مدنی :تحلیل حقوقی حق انتفاع

سمینار تحلیل ماده ۵۲ قانون مدنی :تحلیل حقوقی حق انتفاع ۶۲ صفحه فایل WORD چکیده : حق انتفاع که یکی از حقوق عینی نسبت به اموال است تاکنون به‌طور مستقل مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته است و نویسندگان تنها در بررسی قانون مدنی در بحث از مواد مربوط به —> ادامه مطلب

حقوق و تعهدات مستودع و مستعیر

سمینار: حقوق و تعهدات مستودع و مستعیر 51 صفحه فایل Word    چکیده عاریه در لغت به معنای چیزی که کسی برای انتفاع موقت از دیگری بگیرد و بعد پس بدهد و نیز به معنی آن چه که گرفته به شرط برگرداندن، است. در اصطلاح همان­طور که در ماده 635 —> ادامه مطلب