ثبت نام لاتاری ۲۰۲۱ آمریکا

ثبت نام لاتاری ۲۰۲۱ گرین کارت آمریکا از ۱۰ مهر تا ساعت ۲۰:۳۰ ۱۴ آبان ۱۳۹۸ بر اسال قانون ملیت و مهاجرت آمریکا برنامه اعطای ویزا از طریق شرکت در قرعه کشی گرین کارت آمریکا موسوم به لاتاری گرین کارت امسال نیز انجام می شود. مطابق معمول، امسال نیز به —> ادامه مطلب