بررسی موانع و مشکلات مالیات ستانی از عملیات پیمانکاری

عنوان مقاله: بررسی موانع و مشکلات مالیات ستانی از عملیات پیمانکاری (مطالعه موردی: استان گلستان) منتشر شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی در سال ۱۳۹۴   مشخصات نویسندگان مقاله: محمد نوروزی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور،ایران —> ادامه مطلب