ثبت نام لاتاری ۲۰۲۲ آمریکا

Featured

ثبت نام لاتاری ۲۰۲۲ گرین کارت آمریکا از ۱۶ مهر تا ساعت ۲۰:۳۰ ۲۰ آبان ۱۳۹۹ بر اسال قانون ملیت و مهاجرت آمریکا برنامه اعطای ویزا از طریق شرکت در قرعه کشی گرین کارت آمریکا موسوم به لاتاری گرین کارت امسال نیز انجام می شود. مطابق معمول، امسال نیز به —> ادامه مطلب